Priser och villkor  |  Specialfälgar - Sveriges snyggaste fälgar!

Du har kommit till vår gamla hemsida!

» » Gå till den nya mobilanpassade sidan! « «

OBS! All funktionalitet finns inte på den nya sidan ännu, men vi lägger till mer hela tiden!

Priser och villkor

Vi är en fälggrossist som levererar fälgar till våra återförsäljare i Sverige.

Alla priser på denna hemsida är rekommenderade bruttopriser inklusive moms samt per styck om inget annat anges.
  
Kontakta din lokala återförsäljare för mer information och för att få ett 'paketpris' till Din bil.
  
Fälgar som finns i lager, och beställs av vår ÅF före 14.00, skickas som regel samma dag.
 
Tack för att du väljer Specialfälgar!!!

 

PRISER
• Specialfälgar AB förbehåller sig rätten att omgående ändra priserna vid t ex kraftiga valuta- eller råvaruändringar med avisering senast 30 dagar innan.
• Beställningar faktureras alltid till de priser som gäller leveransdagen oberoende av beställningsdatum.
• Vid order understigande 500 kr tillkommer en expeditionsavgift med 25 kr exkl. moms.

BETALNINGSVILLKOR
• Efter sedvanlig kreditprövning bestäms betalningsvillkoren.
• Efter förfallodagen debiteras en dröjsmålsränta med f.n. 18 %.

RETURER/REKLAMATIONER
• Vid eventuella returer eller reklamationer ber vi er kontakta oss först per telefon.
• På returer/reklamationer utan retursedel debiteras en hanteringskostnad på 250 kr exkl. moms.
• För returnerade varor som ej är rengjorda eller skadats pga av felaktig emballering görs avdrag på kreditnotan med upp till 50 %.
• På varor som ej returnerats i originalkartong görs avdrag med 10 % på kreditnotan.
• Ej godkända returer skickas tillbaka till avsändaren med mottagarfrakt och en hanteringskostnad debiteras med 250 kr exkl. moms.

TRANSPORTSKADOR
• Ansvaret för att anmäla eventuella transportskador ligger hos köparen.

MONTERING
• Innan du monterar däcken, provmontera fälgarna på bilen. Finns det inte möjlighet till detta så kontrollera att bultcirkel och inpressning stämmer med din beställning.
• Kontrollera att fälgarna monteras kloss an bilens anläggningsyta. I vissa fall krävs det att man demonterar små skruvar, brickor eller dylikt.
• Demontera INTE detaljer som påverkar bilens funktionalitet.
• Se till att både bilens och fälgens anläggningsytor är jämna och rena.
• Om bultar/centreringsringar medföljer fälgen skall dessa användas. Kontrollera bultarnas längd så att dessa ej tar i några bromsdetaljer.
• Använd lämpligt vattenbaserat smörjmedel på däckfoten för att underlätta monteringen och var noga med att inte skrapa monteringsverktyget mot fälgkanten vid montering.
• Muttermaskin bör ej användas vid montering av lättmetallfälgar.
• Efterdrag muttrarna/bultarna efter c:a 10 mil.

Specialfälgar AB ansvarar ej för eventuella skador som kan uppstå genom användandet
av våra produkter, ej heller för monterings- och servicekostnader.

HELBILSGODKÄNNANDE
• För att få reda på om bilen är godkänd för en viss typ av fälg, hänvisas till respektive bilmärkesrepresentant. Specialfälgar AB tar inget ansvar för icke godkända dimensioner och spårvidder till enskilda bilmodeller. Rådfråga din lokala gummiverkstad.
• I katalogen uppger vi originalinpressning på samtliga europeiska bilar samt inpressningsdjupet på våra fälgar.
• Vid användandet av fälgar från Specialfälgar AB kan i vissa fall modifiering av skärmkanter eller hårdare fjädrar och stötdämpare erfordras.

Specialfälgar AB ansvarar ej för problem uppkomna vid användandet av fälgar listade i denna katalog gentemot ”Helbilsgodkännandet”.

GARANTI
• Vi lämnar två års garanti på samtliga produkter fr.o.m. försäljningsdatum. Undantaget alla chromefälgar där vi lämnar 1 års garanti.
• Undantag från garantin:
Skador på fälgar som orsakas av stenskott, felaktig rengöring, vägsalt, bromsdamm eller yttre påverkan.
Skador på fälgar som orsakas av felaktig hantering vid montering, demontering eller balansering.