Månadens fälg  |  Specialfälgar - Sveriges snyggaste fälgar!

Månadens fälg

Månadens fälg - Mars

CSP 8
CSP 8

Under mars kör vi specialpris på CSP 8 som är originalanpassad för i första hand japanska bilar.
Finns till diverse Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan och Toyota m.fl.

Dimensioner: 5,5x14, 5,5x15, 6x15, 6,5x16, 7,5x17 

Kontakta din återförsäljare för att kolla pris till just din bil!