• Nordens största oberoende fälgleverantör.
Du behöver uppdatera din webbläsare! Din webbbläsare fungerar tyvärr inte med alla funktioner på vår sida, vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare som t.ex Google Chrome, Safari, Chromium Edge eller Firefox.

ALLMÄNNA VILLKOR GENTEMOT VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

PRISER & ALLMÄNT

 • Aktuell prislista annullerar föregående. Specialfälgar i Kungsbacka AB (härefter benämnt i villkoren som Specialfälgar) förbehåller sig rätten att omgående ändra priserna vid t ex kraftiga valuta- eller råvaruförändringar med avisering senast 30 dagar innan.
 • Beställningar faktureras alltid till de priser som gäller leveransdagen oberoende av beställningsdatum.
 • Vid order understigande 500 kr tillkommer en expeditionsavgift om 25 kr exkl. moms.
 • Specialfälgar försöker i största möjliga mån att ha dagsuppdaterad information vad gäller bilmodeller, passningslistor, bil-fälgkopplingar och aktuella registreringsnummerkopplingar. Det åligger dock alltid kunden att kontrollera senast inkommen information innan fälgarna monteras på bilen. Specialfälgar står aldrig för eventuella skador som uppkommit på bilen eller fälgen när fälgar eller tillbehör monteras.

 

BETALNINGSVILLKOR

 • Efter sedvanlig kreditprövning bestäms betalningsvillkoren. Specialfälgar förbehåller sig rätten att neka kunder köp.
 • Specialfälgar förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående avisering, att lägga kunder mot Förskottsbetalning eller spärra kundkontot för vidare köp.
 • Efter förfallodagen debiteras en dröjsmålsränta med f.n. 12%.

 

RETURER/REKLAMATIONER

 • Alla eventuella reklamationer och/eller returer skall föregås av samtal med Specialfälgar.
 • Felleverans måste meddelas Specialfälgar inom 10 arbetsdagar, därefter kommer eventuella returer inte att accepteras.
 • På returer/reklamationer utan retursedel debiteras en hanteringskostnad om 250 kr exkl. moms.
 • För returnerade varor som ej är rengjorda eller skadats av exempelvis felaktig emballering görs avdrag om upp till 100 % på kreditnotan.
 • På varor som ej returnerats i originalkartong görs ett avdrag om 10 % på kreditnotan.
 • Ej godkända returer skickas tillbaka till avsändaren med mottagarfrakt och en hanteringskostnad debiteras om 250 kr exkl. moms.

 

TRANSPORTSKADOR

 • Kontrollera alltid att mottaget gods är oskadat och komplett i samråd med transportören direkt vid mottagandet. Skriv aldrig på gods du inte fysiskt sett.
 • Ansvaret för att anmäla eventuella transportskador åligger alltid mottagande part.
 • Anmälan av dold transportskada skall göras till transportören inom 7 arbetsdagar.
 • Vid nekad ersättning från transportör står aldrig Specialfälgar skyldig att ersätta mottagande part.

 

MONTERING

 • Innan du monterar däcken, provmontera fälgarna på bilen. Finns det inte möjlighet till detta så kontrollera att bultcirkel och inpressning stämmer med din beställning och, vid fullgången restorder, senaste uppgifterna om fälg-bilpassingen tillgängliga hos Specialfälgar.
 • Kontrollera att fälgarna monteras kloss an bilens anläggningsyta. I vissa fall krävs det att man demonterar små skruvar, brickor eller dylikt.
 • Demontera ALDRIG detaljer som påverkar bilens funktionalitet och/eller säkerhet.
 • Se till att både bilens och fälgens anläggningsytor är jämna och rena.
 • Om monteringskit medföljer fälgen skall detta användas. Kontrollera eventuella centrumringars mått, bultarnas längd och muttrarnas djup så att dessa ej tar i några bromsdetaljer eller bottnar i skallen etc.
 • Använd lämpligt vattenbaserat smörjmedel på däckfoten för att underlätta monteringen och var noga med att inte skrapa monteringsverktyget mot fälgkanten eller ekrarna vid montering.
 • Muttermaskin bör ej användas vid montering av lättmetallfälgar.
 • Efterdra muttrarna/bultarna efter c:a 10 mils körning.
 • När vi säljer en originalanpassad fälg till en nyare bil, där original mutter/bult passar, skickar vi inte med mutter/bult!
 • När vi skriver att original mutter/bult passar på aluminiumfälgar är det under förutsättning att bilen är utrustad med aluminiumfälgar som original. Om bilen är utrustad med plåtfälg som original måste andra muttrar/bultar användas!

Specialfälgar ansvarar aldrig för eventuella skador som kan uppstå genom användandet av våra produkter, ej heller för monterings- och servicekostnader vid om-/av-/påläggning av däck eller eventuellt merjobb med ompackning och transport. Specialfälgar kommer aldrig att stå för uppkomna merkostnader för produkter vi inte levererar, exempelvis däck eller liknande.

 

HELBILSGODKÄNNANDE

 • För att ta reda på om bilen är godkänd för en viss typ av fälg, hänvisas till respektive bilmärkesrepresentant.
  Specialfälgar tar inget ansvar för icke godkända dimensioner och spårvidder till enskilda bilmodeller.
  Rådfråga din lokala gummiverkstad.
 • I katalog/fälgguide uppger vi originalinpressning på samtliga europeiska bilar samt inpressningsdjupet på våra fälgar.
 • Observera att avvikelser kan förekomma för vissa bilar där vi uppger att originalkåpa, originalmutter/bult samt centrumhål passar.
 • Vid användandet av fälgar från Specialfälgar kan i vissa fall modifiering av skärmkanter eller hårdare fjädrar och stötdämpare erfordras.

Specialfälgar ansvarar ej för problem uppkomna vid användandet av fälgar listade i vårt sortiment gentemot ”Helbilsgodkännandet”.

 

GARANTI

 • Vi lämnar tre (3) års garanti på samtliga produkter fr.o.m. försäljningsdatum.
 • Undantag från garantin:
  Skador på fälgar som orsakas av stenskott, felaktig rengöring, vägsalt, bromsdamm eller yttre påverkan.
  Skador på fälgar som orsakas av felaktig hantering vid montering, demontering eller balansering.
  Transportskadade fälgar.
 • Garanti på TPMS-sensorer gäller i tre (3) år ELLER 10.000 mil, det som inträffar först.
 • Teknisk support och eventuella garantianspråk rörande TPMS-sensorer (med tillbehör) hänvisas för Italmatic till Specialfälgar (tel. 0300-729 00) respektive CUB till SECUB AB (tel. 08-64 64 211).