• Nordens största oberoende fälgleverantör.

Lathund för vinterdäck

Vinterdäck krävs
1 december-31 mars om det är vinterväglag.
Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter.

Dubbdäck får användas
1 oktober-15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.

Tillåtna däckkombinationer för personbil och släp vid vinterväglag:

Bil Släp
Dubbade Dubbade
Odubbade Odubbade eller dubbade

 

Info från: http://www.transportstyrelsen.se/

Regler för släpvagn
Följande regler gäller vintertid för släpvagn som dras av personbil, lätt lastbil och buss
med en totalvikt på högst 3,5 ton:

• Släp måste ha vinterdäck under perioden 1 december-31 mars, när vinterväglag råder.
• Om dragbilen är utrustad med dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck, när vinterväglag råder. (Odubbade vinterdäck och sommardäck är tillåtna på släpet om vinterväglag inte råder.)
• Om dragbilen är utrustad med odubbade vinterdäck kan släpet ha dubbade eller odubbade vinterdäck (även sommardäck om vinterväglag inte råder).

Info från: http://www.dackinfo.nu/