• Nordens största oberoende fälgleverantör.
Du behöver uppdatera din webbläsare! Din webbbläsare fungerar tyvärr inte med alla funktioner på vår sida, vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare som t.ex Google Chrome, Safari, Chromium Edge eller Firefox.

Personuppgifter

Specialfälgars hantering av personuppgifter

Specialfälgar hanterar bara de personuppgifter som behövs för vår verksamhet. Informationen vi hanterar är kontrollerad så att den är relevant och nödvändig.

Varför hanterar vi personuppgifter?

- Vi måste följa lagen som arbetsgivare (kunna hantera löner, skatter, information till myndigheter etc.)

- Vi måste kunna bedriva vår verksamheten och leverera produkter och tjänster enligt överenskomna avtal med våra kunder.

Vilka personuppgifterhanterar vi?

De uppgifter om våra anställda som krävs för verksamheten.

Information om våra kunder som krävs för att vi ska uppfylla våra åtaganden. Informationen vi lagrar är:

- Namn

- Roll/befattning

- Telefonnummer

- E-postadress

Du kan alltid begära att få se de personuppgifter vi lagrat om dig och begära rättning eller radering av dessa.

Hantering och lagring av information

- All information lagras säkert i vår serverhall i Kungsbacka, Sverige.

- Vi försöker alltid lagra så lite som möjligt, bara det som behövs för att fullfölja våra avtal.

- Vi har höga krav på säkerhet och följer GDPR och våra egna riktlinjer för hur information skall hanteras.

Har du frågor eller vill veta mer om hur vi arbetar med dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Specialfälgars användning av cookies

Vi använder s.k. cookies på vår hemsida. En cookie är en sorts inställning som lagras i din webbläsare.
De cookies vi använder har som syfte att underlätta användandet av vår hemsida genom att t.ex. komma ihåg din inloggning eller vilka bilar du har sökt på i vår fälgguide.

Några cookies sätts för att kunna utvärdera hur vår sida används. Dessa cookies kommer vanligen från en tredje part som t.ex. Facebook, Google Analytics, Hotjar och Lucky Orange som alla har olika verktyg för att följa upp och trafik och användarupplevelser på en webbplats.