• Nordens största oberoende fälgleverantör.
Du behöver uppdatera din webbläsare! Din webbbläsare fungerar tyvärr inte med alla funktioner på vår sida, vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare som t.ex Google Chrome, Safari, Chromium Edge eller Firefox.

Personuppgifter

Specialfälgars användning av cookies

Vi använder s.k. cookies på vår hemsida, det är små textfiler med information som sparas i din webbläsare.
(Se listan i botten av denna sida 👇)
De cookies vi använder har som syfte att underlätta användandet av vår hemsida genom att t.ex. komma ihåg inloggade användare (enbart ÅF) eller vilken prislänk / QR-kod du använt i vår fälgguide.

Några cookies sätts för att kunna utvärdera hur vår sida används. Dessa cookies kommer från en tredje part som t.ex. Google Analytics eller Hotjar som båda har verktyg för att kunna följa upp trafiken på en webb. Vi använder även 

Specialfälgars hantering av personuppgifter

Specialfälgar hanterar bara de personuppgifter som behövs för vår verksamhet. Informationen vi hanterar är kontrollerad så att den är relevant och nödvändig.


Varför hanterar vi personuppgifter?

- Vi måste följa lagen som arbetsgivare (kunna hantera löner, skatter, information till myndigheter etc.)

- Vi måste kunna bedriva vår verksamheten och leverera produkter och tjänster enligt överenskomna avtal med våra kunder.

Vilka personuppgifterhanterar vi?

De uppgifter om våra anställda som krävs för verksamheten.

Information om våra kunder som krävs för att vi ska uppfylla våra åtaganden. Informationen vi lagrar är:

- Namn

- Roll/befattning

- Telefonnummer

- E-postadress

Du kan alltid begära att få se de personuppgifter vi lagrat om dig och begära rättning eller radering av dessa.

Hantering och lagring av information

- All information lagras säkert i vår serverhall i Kungsbacka, Sverige.

- Vi försöker alltid lagra så lite som möjligt, bara det som behövs för att fullfölja våra avtal.

- Vi har höga krav på säkerhet och följer GDPR och våra egna riktlinjer för hur information skall hanteras.

Har du frågor eller vill veta mer om hur vi arbetar med dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.


Följande cookies används på denna webb: