• Nordens största oberoende fälgleverantör.
Du behöver uppdatera din webbläsare! Din webbbläsare fungerar tyvärr inte med alla funktioner på vår sida, vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare som t.ex Google Chrome, Safari, Chromium Edge eller Firefox.

Samhällsansvar

Miljöansvar
En minimal inverkan på miljön till följd av den verksamhet som bedrivs gagnar alla. Därför är det viktigt att alltid tänka långsiktigt, och att leverera produkter med hög kvalitet som har lång livslängd. Det är också viktigt att återvinna uttjänta produkter, något som är relativt enkelt med aluminiumfälgar då aluminiumpriset motiverar handlare att återvinna snarare än att bara slänga bort. Vidare att jobba förebyggande och resurssnålt med genomtänkta transportlösningar, avfallshantering och energiförbrukning.

Specialfälgar följer vidare EU-förordningen ”REACH” (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) och dess kandidatlista, som är ett led i EU:s strävan att kontrollera och minska användandet av farliga kemikalier.

Samhällsansvar
Specialfälgar arbetar kontinuerligt med frågor rörande samhällsansvar, populärt kallat ”Corporate Social Responsibility” eller förkortat ”CSR”. Vi följer strukturen i ISO 26000 gällande de sju grundprinciper och sakfrågor som där stipuleras, nämligen; organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, ansvarsfulla affärsmetoder, konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling.

Specialfälgar stödjer löpande olika ”Specialprojekt”, det går ut på att personalen väljer ut ett eller flera projekt som de tycker är viktigt. Det kan till exempel vara att samarbeta med ett lokalt dagcenter, sponsra ett idrottsevenemang för barn eller något liknande.

CSR-Projekt
Ett projekt i denna linje är Flexbert, som är ett nationellt projekt för att främja trafikssäkerhet för barn. Specialfälgar sponsrar detta projekt. Så här beskriver Momenta själva sin verksamhet:

"Flexbert - Allas trygghet i trafiken
Genom Flexberts Trafik-säkerhetskampanj samarbetar vi med näringsliv och skola för att öka trafiksäkerheten i Sverige - då, nu och framåt!
Företag och föreningar köper marknadsföring, barn i 2-12 års ålder får reflexprodukter samt utbildning av lärare om vikten av att synas i trafiken - tre bra saker i en!"