• Nordens största oberoende fälgleverantör.
Du behöver uppdatera din webbläsare! Din webbbläsare fungerar tyvärr inte med alla funktioner på vår sida, vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare som t.ex Google Chrome, Safari, Chromium Edge eller Firefox.

Vad gäller gentemot bilhandlaren?

HELBILSGODKÄNNANDE

I vår produktkatalog (tryckt såväl som digital) står att läsa följande om ”Helbilsgodkännande”:

• För att få reda på om bilen är godkänd för en viss typ av fälg, hänvisas till respektive bilmärkesrepresentant. Specialfälgar AB tar inget ansvar för icke godkända dimensioner och spårvidder till enskilda bilmodeller. Rådfråga din lokala gummiverkstad.
• I katalogen uppger vi originalinpressning på samtliga europeiska bilar samt inpressningsdjupet på våra fälgar.
• Vid användandet av fälgar från Specialfälgar AB kan i vissa fall modifiering av skärmkanter eller hårdare fjädrar och stötdämpare erfordras.

Specialfälgar AB ansvarar ej för problem uppkomna vid användandet av fälgar listade i denna katalog gentemot ”Helbilsgodkännandet”.

RESONEMANG

Det förekommer situationer då bilhandlare av olika anledningar har synpunkter på montering av andra fälgar än original. Här följer ett antal sådana resonemang, och hur de bör bemötas:

1. Min bilhandlare motsätter sig montage av andra fälgar än originalfälgar på bilen.
Detta betraktas rent juridiskt som konkurrensbegränsande åtgärder, vilket inte är tillåtet. Om det förhöll sig på det viset skulle verkstäderna inte få montera varken däck eller fälgar, allt skulle behöva monteras av bilhandlaren själv. Det skulle vara ohållbart eftersom bilverkstäder i allmänhet har mycket begränsade resurser vad gäller däckhantering och montage.

2. Bilhandlaren säger att garantin upphör att gälla om jag monterar några andra fälgar än original på bilen.
Då skulle det heller vara tillåtet att montera t.ex. extraljus, batterier, radioantenner eller någon annan produkt oavsett härkomst på bilen. Har det någon gång godkänts en reklamation av en komponent som suttit på bilen som inte varit original har de automatiskt godkänt principen.
Produkten i sig är undantaget. Den skall reklameras på inköpsstället.

3. Vad säger försäkringsbolaget om jag kör med andra fälgar/dimensioner/inpressningar än de som finns upptagna i helbilsgodkännandet?
Om din vara är godkänd i ett annat land inom EU kan dom inte neka dig ersättning. Hur mycket ersättning du får beror på respektive försäkringsbolag. Kolla upp med ditt bolag vad som gäller.

4. Bilhandlaren påstår att bara original fälgar uppfyller biltillverkarens säkerhetskrav.
Biltillverkarna köper sina original (OEM) fälgar från fabriker som utöver dessa OEM-fälgar även tillverkar fälgar till andra distributörer på eftermarknaden. De har därmed accepterat  leverantörens försäljningsmetoder  och produktkvalitet.  Om en biltillverkare underkänner fabrikens produktkvalitet så är det upp till biltillverkaren att bevisa att fälgarna har så låg kvalitet att säkerheten äventyras. Här gäller principen ”tyst  överenskommelse”, d.v.s om ett fall har godkänts anses man automatiskt ha godkänna alla andra.
Här gäller också att biltillverkaen måste följa samma principer i alla EU-länder. Om en reklamation har godkänts i t.ex. Finland gäller samma regler automatiskt i Sverige och Danmark också. Denna princip i EU-lagstiftningen kallas för ”ömsesidigt erkännande” och gäller inom hela EU’s inre marknad.

5. Min bilhandlare nekar reklamation på chassikomponenter på grund av att jag har haft fälgar monterade som inte har samma inpressningsmått jämfört med original.
Bevisbördan ligger alltid i den nekandes händer att bevisa hur produkten är orsaken till felet. Detta ska styrkas skriftligen med tekniska underlag genom såväl praktiska tester och motiveringar gjorda av oberoende firma.

6. Bilfirman jag köpt bilen av vägrar ta mina snedslitna däck som reklamation. De påstår att fälgarna inte har samma storlek och inpressning som original, och att detta är orsaken till snedslitning.
Fälgarna kan inte orsaka snedslitna däck. Detta fenomen uppstår tex genom felaktig hjulinställning, felaktigt lufttryck, speciell forcerad körning osv. Om så vore fallet skulle ju bara däcktillverkaren få sköta monteringen! Det åligger bilfirman att bevisa orsaken till reklamationen.