• Nordens största oberoende fälgleverantör.
Du behöver uppdatera din webbläsare! Din webbbläsare fungerar tyvärr inte med alla funktioner på vår sida, vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare som t.ex Google Chrome, Safari, Chromium Edge eller Firefox.

Kvalitet & Miljö

ISO9001:2015 Certifikat 22

ISO 9001:2015
För att lättare kunna se våra svagheter och för att lätt kunna se vad vi behöver förbättra utvecklade vi ett kvalitetssystem 2001. Det har betalat sig många gånger om. Sedan 2002 är Specialfälgar certifierade enligt standarden ISO 9001:2000.

Den 24 februari 2022 gjordes den senaste revisionen enligt ISO 9001:2015.

20 Years - Quality Management Excellence

Kvalitetsproduktion
Alla våra fälgar är producerade på fabriker certifierade enligt TÜV eller JWL. Dessutom är alla fälgar från ATS, Eta Beta och OZ specifikt TÜV-godkända.

        

 

Våra kvalitets- och miljöpolicys läser du nedan.

Kvalitetspolicy:
Special Wheels är ett företag som alltid eftersträvar att tillgodose marknadens behov och krav.

Med kvalificerad personal och bra produkter skall vi alltid:

- bemöta kunden positivt och korrekt.
- hålla vad vi lovar.
- leverera rätt vara vid rätt tidpunkt till rätt pris.
- jobba med förbättring av vår verksamhet.
- skapa långsiktiga relationer och vinna kundens förtroende på lång sikt.


Miljöpolicy:

Special Wheels skall arbeta med hög kvalitet och lång livslängd på fälgar och hjultillbehör, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta skall i huvudsak uppnås genom att:

- verka för en god kommunikation med medarbetare, leverantörer och kunder.
- arbeta för ständiga förbättringar och utbildning i miljöarbete.
- ledningens styrning medför att avfall, transporter, energiförbrukning och olycksrisker minimeras enligt våra miljöaspekter.
- med förebyggande arbete och kretsloppstänkande värna om miljön enligt denna miljöpolicy.
- sammarbeta med myndigheter och uppfylla lagar och krav som berör oss.
- ha en verksamhetsplan kopplad till budget för att lösgöra resurser till utveckling av miljöarbete.

Vidare följer Special Wheels EU-förordningen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), och dess kandidatlista.

Special Wheels blir bättre!
Sedan 2003 har vi genomfört regelbundna och omfattande kundundersökningar. Detta ger oss värdefull information om vad som fungerar bra och, framförallt, vad vi kan förbättra.

Ett kvitto på att vi uppskattas av våra kunder är att vi under många år varit med i toppskiktet om utmärkelsen "Årets Leverantör". Inte sällan hamnar vi på första plats!

Vi arbetar också regelbundet med ToGrow i Borås som hjälper oss att utveckla våra kunskaper i försäljning och marknadsföring. Detta ger oss kontinuerligt viktig feedback samt idéer och inspiration till att hela tiden utvecklas som individer och företag!

Special Wheels arbetar även kontinuerligt med frågor rörande sammhällsansvar; Corporate Social Responsibility – ”CSR”, och följer strukturen i ISO 26000 gällande de sju grundprinciper och sakfrågor som där stipuleras:
- Organisationsstyrning
- Mänskliga rättigheter
- Arbetsvillkor
- Miljö
- Ansvarsfulla affärsmetoder
- Konsumentfrågor
- Lokal samhällsutveckling