• Nordens största oberoende fälgleverantör.

Kvalitet & Miljö

ISO 9001:2015
För att lättare kunna se våra svagheter och för att lätt kunna se vad vi behöver förbättra utvecklade vi ett kvalitetssystem 2001. Det var varken lätt eller billigt men nu har det betalat sig många gånger om. Sedan 2002 är Specialfälgar certifierade enligt standarden ISO 9001:2000.

Den 3 februari 2020 gjordes den senaste revisionen och då enligt ISO 9001:2015.

Kvalitetsproduktion
Alla våra fälgar är producerade på fabriker certifierade enligt TÜV eller JWL. Dessutom är alla fälgar från ATS och OZ specifikt TÜV-godkända.

        

Våra kvalitets- och miljöpolicys läser du nedan.

Kvalitetspolicy:
Specialfälgar AB är ett företag som alltid eftersträvar att tillgodose marknadens behov och krav.

Med kvalificerad personal och bra produkter skall vi alltid:

- bemöta kunden positivt och korrekt.
- hålla vad vi lovar.
- leverera rätt vara vid rätt tidpunkt till rätt pris.
- jobba med förbättring av vår verksamhet.
- skapa långsiktiga relationer och vinna kundens förtroende på lång sikt.


Miljöpolicy:

Specialfälgar AB skall arbeta med hög kvalitet och lång livslängd på fälgar och hjultillbehör, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta skall i huvudsak uppnås genom att:

- verka för en god kommunikation med medarbetare, leverantörer och kunder.
- arbeta för ständiga förbättringar och utbildning i miljöarbete.
- ledningens styrning medför att avfall, transporter, energiförbrukning och olycksrisker minimeras enligt våra miljöaspekter.
- med förebyggande arbete och kretsloppstänkande värna om miljön enligt denna miljöpolicy.
- sammarbeta med myndigheter och uppfylla lagar och krav som berör oss.
- ha en verksamhetsplan kopplad till budget för att lösgöra resurser till utveckling av miljöarbete.

Vidare följer Specialfälgar EU-förordningen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), och dess kandidatlista.

Specialfälgar blir bättre!
Sedan 2003 samarbetar vi med TradeWell som hjälper oss med omfattande kundundersökningar. Detta ger oss värdefull information om vad som fungerar bra och vad vi kan förbättra.

Vi jobbar också regelbundet med SLG i Borås som hjälper oss att utveckla våra kunskaper i försäljning och marknadsföring. Detta ger oss kontinuerligt viktig feedback samt idéer och inspiration till att hela tiden utvecklas som individer och företag!

Specialfälgar arbetar även kontinuerligt med frågor rörande sammhällsansvar; Corporate Social Responsibility – ”CSR”, och följer strukturen i ISO 26000 gällande de sju grundprinciper och sakfrågor som där stipuleras:
- Organisationsstyrning
- Mänskliga rättigheter
- Arbetsvillkor
- Miljö
- Ansvarsfulla affärsmetoder
- Konsumentfrågor
- Lokal samhällsutveckling